Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 169-бабы «Бақылау-касса машинасын салық органында есептен шығару»

      1. Бақылау-касса машинасын есептен шығару:
       1)   сауда  операциялары,  жұмыстарды  орындау,  қызметтерді  көрсету  кезінде  жүзеге
асырылатын   ақшалай   есеп   айырысулармен   байланысты   қызметті   жүзеге   асыру
тоқтатылған;
       2) бақылау-касса машинасы пайдаланылатын жер немесе бақылау-касса машинасын
сауда   автоматында   немесе   көрсетілетін   қызметтерге   ақы   төлеу   терминалында
пайдаланатын   салық   төлеушінің   тұрған  жері   өзгерген  жағдайда,   егер   мұндай   өзгеріс
бақылау-касса машинасын басқа салық органында тіркеуді талап етсе;
       3)   бақылау-касса   машинасын   техникалық   ақауына   байланысты   одан   әрі   қолдану
мүмкін болмаған;
      4) бақылау-касса машинасы мемлекеттік тізілімнен алып тасталған;
      5) бақылау-касса машинасының техникалық жағынан жарамды моделі бақылау-касса
машинасының жаңа моделіне ауыстырылған;
       6)   ішкі   істер   органдарына   берілген   ұрланғаны   туралы   өтініштің   көшірмесі   және
(немесе)  Қазақстан  Республикасының  бүкіл   аумағында   таратылатын  мерзімді   баспасөз
басылымдарында  жарияланған  жоғалғаны   туралы   хабарландырудың   көшірмесі   болған
кезде бақылау-касса машинасы ұрланған, жоғалған;
       7)   Қазақстан   Республикасының   салық   заңнамасына   қайшы   келмейтін   өзге   де
жағдайларда жүргізіледі.
       2   Аппараттық-бағдарламалық   кешендерді   қоспағанда,   бақылау-касса   машинасын
есептен шығару үшін ол пайдаланылатын жердегі салық органына:
      1) бақылау-касса машинасын есептен шығару туралы салықтық өтініш;
      2) бақылау-касса машинасы;
       3)   нөмірленген,   тігілген,   лауазымды   адамның   қолымен   және   салық   органының
мөрімен куәландырылған қолма-қол ақшаны есепке алу кітабы;
       4)   нөмірленген,   тігілген,   лауазымды   адамның   қолымен   және   салық   органының
мөрімен куәландырылған тауар чектерінің кітабы; 
      5) бақылау-касса машинасының тіркеу карточкасы ұсынылады. 
       Осы   тармақтың   бірінші   бөлігі   3)   тармақшасының   ережесі   деректерді   тіркеу  және
(немесе) беру функциясы бар бақылау-касса машиналарына қолданылмайды. 
       3  Аппараттық-бағдарламалық   кешен   болып   табылатын   бақылау-касса  машинасын
есептен шығару үшін салық төлеуші салық органына осындай бақылау-касса машинасын
есептен   шығару   туралы   салықтық   өтінішті,   бақылау-касса   машинасының   тіркеу
карточкасын ұсынады және "Салық инспекторының жұмыс орны" модуліне қол жеткізуді
қамтамасыз етеді. 
       4   Бақылау-касса   машинасын   есептен   шығаруды   салық   органы   бақылау-касса
машинасын есептен шығару туралы салықтық өтінішті  алған күннен бастап үш жұмыс
күні ішінде жүргізеді."
 
Еңбекшіқазақ ауданы бойынша
мемлекеттік кірістер басқармасының
«Жеке  кәсіпкерлердің  және
заңды  тұлғалардың  ақпараттарын  
қабылдау  және  өңдеу  орталығы»  бөлімі