Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау 2018

«Еңбекшіқазақ аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесің
2018 жылдағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау
жүргізудің нәтижелері туралы анықтама
 
Кіріс бөлімі
Құрылыс бөлімнің басшысының 2018 жылғы 20 желтоқсандағы «Сыбайлас
жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу туралы» №26 бұйрығына
сәйкес құрылыс бөлімінде (әрі қарай – Бөлім) сыбайлас жемқорлық
тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізілді. Ішкі талдау 2018 жылдың мерзімін
қамтиды. Бөлім өз қызметін Еңбекшіқазақ ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 25
сәуірдегі №327 қаулысымен бекітілген Ереже негізінде жүргізеді. Ережеге
сәйкес бөлімнің миссиясы Бөлім арқылы өтетін құрылыс нысандарына бөлім
басшысының бұйрығымен әрбір нысанға жеке жауапты маман бекітіледі.
Маман уақтылы құрылыс нысанының басталуына мемлекеттік сәулет және
құрылысты қадағалау мекемесінен рұқсат рәсімдейді. Келісім-шарт бойынша
орындалған монтаж жұмыстарын, құрылыс материалдарының сапасын және
оның дұрыс сақталып, іске асуын қадағалайды.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау мынадай бағыттар
бойынша жүзеге асырылды:
Бөлім қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердегі сыбайлас
жемқорлық тәуекелдерін анықтау бөлім өз қызметін Қазақстан
Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан
Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, сондай-ақ осы
Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
Жоғарыда аталған кадрлардың тұрақтамаушылығы сыбайлас жемқорлыққа
ықпал етуді туғызуы мүмкін, себебі кадрлардың жиі ауысуы және аталған
бағыттағы тиісті тәжірбиенің жоқтығы әр түрлі әкімшілік кедергілерге әкеліп
соғады. 
Кадрлар ауысымы бағыты бойынша
Штаттық кестеге сәйкес 2018 жылдың 20 желтоқсаны бойынша бөлімдегі
жалпы мемлекеттік қызметшілер саны 7 бірлікті құрайды, аталған бірліктер
кадрмен толықтырылған. Аталған кезең бойынша кадрлардың
тұрақтамаушылығы 1 бірлікті құрап отыр: 18.06.2018 жылы Жаханер Е.Е.,
төтенше жағдайлар азаматтық қорғаныс жұмысының бас маманы қызметінен
өз еркімен босатылды. Өткізілген жалпы конкурстың нәтижесінде Күлетов
М.К., арнайы тексерудің нәтижелерін алған күнге дейін 03.09.2018 жыл
бастап құрылыс бөлімнің төтенше жағдайларт азаматтық қорғаныс
жұмысының бас маманның міндетін уақытша атқару үшін қабылданды.
Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
туралы» Заңының 12 бабының 1 тармағына сәйкес, жауапты мемлекеттік
лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттік функцияларды орындауға
уәкілеттік берілген адамдардың, оларға теңестірілген адамдардың (Қазақстан
Республикасының Президенттігіне, Қазақстан Республикасы Парламентінің
немесе мәслихаттарының депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың,
кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің әкімдігіне, сондай-ақ
жергілікті өзін-өзі басқару сайланбалы органдарының мүшелігіне
кандидаттарды қоспағанда), лауазымды адамдардың, сондай-ақ көрсетілген
функцияларды орындауға уәкілеттік берілген кандидаттар болып табылатын
адамдардың өз өкілеттіктерін жеке, топтық және өзге де қызметтік емес
мүдделерде пайдалануына әкеп соғуы мүмкін әрекеттерді жасауына жол
бермеу мақсатында, аталған адамдар осы Заңның 13, 14 және 15-баптарында
белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып, өздеріне:
1) мемлекеттік функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызметті жүзеге
асыру;
2) жақын туыстарының, жұбайлары (зайыптары) мен жекжаттарының бірге
қызмет (жұмыс) істеуіне жол бермеу;
3) мүліктік және мүліктік емес игіліктер мен артықшылықтар алу немесе
табу мақсатында, ресми таратылуға жатпайтын қызметтік және өзге де
ақпаратты пайдалану;
4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтік
өкілеттіктерін орындауына байланысты сыйлықтар қабылдау бойынша
сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдайды.
Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулерді қабылдауға осы
баптың 1-тармағында аталған адамдардың келісімін тиісті ұйымдардың
персоналды басқару қызметтері (кадр қызметтері) жазбаша нысанда тіркейді.
Осы баптың 1-тармағында аталған адамдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы
шектеулерді қабылдамауы лауазымға қабылдаудан бас тартуға не
лауазымнан шығаруға (лауазымнан босатуға) әкеп соғады, оларды сақтамау,
қылмыстық жазаланатын іс-әрекет және әкімшілік құқық бұзушылық
белгілері болмаған жағдайда, олардың мемлекеттік қызметті немесе өзге де
тиісті қызметті тоқтатуы үшін негіз болып табылады.
Ішкі талдау кезінде, жоғарыда көрсетілген заңнамалардың талаптарын
бұзу орын алған жоқ. Ұсыным: Қазақстан Республикасының «Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңды бұзуға жол бермеу мақсатында
тиісті шаралар қабылдансын, сонымен қатар, мемлекеттік қызмет бойынша
тиісті түсіндіру жұмыстары жүргізілсін.
Талдау барысында Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды
тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңның талаптары
бұзылғандығы анықталмады. Аталған заңның 7 бабының 1 тармағына сәйкес
заңда белгiленген тәртiппен берiлген өтiнiштер мiндеттi түрде қабылдануға,
тiркелуге, есепке алынуға және қаралуға тиiс. 2018 жылдың өткен кезеңі
бойынша тәртіптік жауапкершілікке тартылған мемлекеттік қызметшілер
болған жоқ.
Ұсыным: Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың
өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының талаптарын бұлжытпай орындау,
сонымен қатар, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қабылдау туралы
тиісті түсіндіру жұмыстары жүргізілсін.
Корытынды бөлім
Ұсыным:
1) Қазақстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
туралы» Заңды бұзуға жол бермеу мақсатында тиісті шаралар қабылдансын,
сонымен қатар, мемлекеттік қызмет бойынша тиісті түсіндіру жұмыстары
жүргізілсін;
2) Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың
өтініштерін қарау тәртібі туралы» Заңының талаптарын бұлжытпай орындау,
сонымен қатар, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қабылдау туралы
тиісті түсіндіру жұмыстары жүргізілсін;
Құрылыс бөлімнің басшысы
Ә.Смағұлов