Сенім телефоны: +7(72775) 7-20-30

Decrease font size Default font size Increase font size

rss1

7 1
2
3
4
5
6
Еңбекшіқазақ ауданы әкімдігінің сайтына қош келдіңіздер!                                   Мемлекеттік қызметке шақырамыз!                                 Сенім телефоны: +7(72775) 7-20-30                         
Негізгі бетАудандық бөлімдер Мәдениет және тілдерді дамыту бөліміЕңбекшіқазақ ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 2017 жылғы 18.12.2017 № 10 бұйрығы

Еңбекшіқазақ ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің 2017 жылғы 18.12.2017 № 10 бұйрығы

«Еңбекшіқазақ ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын
бекіту туралы
          «Қазақстан  Республикасындағы  жергілікті  мемлекеттік  басқару  және
өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы
Заңының 33 бабына, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015
жылғы 18 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 10 бабына  сәйкес:
          1  «Еңбекшіқазақ ауданының мәдениет және тілдерді  дамыту бөлімі»
мемлекеттік   мекемесінің   Сыбайлас   жемқорлыққа   қарсы   стандарты   осы
бұйрықтың қосымшасына сәйкес бекітілсін.
          2  Осы  бұйрықтың   орындалуын   бақылау  «Еңбекшіқазақ   ауданының
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бас маманы
Шарғынова Балауса Ақатайқызына жүктелсін.
        
Еңбекшіқазақ ауданының мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімінің
басшысы Беспаева С.Д.
«Еңбекшіқазақ ауданының мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің
2017 жылғы «18» желтоқсандағы
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
стандартын бекіту туралы»
№ 10 бұйрығына қосымша
        
«Еңбекшіқазақ ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарты
1.Қоғамдық   қатынастар   саласының   атауы:   Еңбекшіқазақ   ауданының
мәдениет және тілдерді  дамыту бөлімінің   қызметін ақпараттық-талдаулық,
ұйымдастырушылық-құқықтық   және материалдық-техникалық   қамтамасыз
ету.
2.Сыбайлас   жемқорлыққа   қарсы   стандартты   әзірлеушінің   атауы:
«Еңбекшіқазақ   ауданының   мәдениет   және   тілдерді   дамыту   бөлімі»   ММ
(бұдан әрі-Бөлім)
3.Қоғамдық қатынастардың  жеке саласында жұмыс істейтін  адамдардың  іс-
әрекет қағидалары.
4.Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартпен  жеке және заңды тұлғалардың 
құқықтары мен заңды мүдделерін іске асыруға қатысты  салада:
4.1.Заңдылық   қағидатын,   Қазақстан   Республикасы   Конституциясының,
заңдары   мен   өзге   де   нормативтік   құқықтық   актілерінің   талаптарын 
басшылыққа алу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама талаптарын қатаң 
сақтау;
4.2.Кез келген мүдделер қақтығысының туындау мүмкіндігіне   жол бермеу
үшін шаралар қабылдау;
4.3.Жеке және заңды тұлғалардың өз құқықары мен заңды мүдделерін іске
асыруын қиындататын іс-әрекеттерге (әрекетсіздікке) жол бермеу;
4.4.Жеке мүліктік және онымен байланысты  мүмкіндіктерді қолданбау;
4.5.Жоғары   кәсіби   жұмыс   үшін   қажетті   күш-жігерін   салу,   қойылған
міндеттерді   шешудің   оңтайлы   да   үнемді   және   басқа   құзырлы   әдістерін
қолдану;
4.6.Қызметтік   міндеттерін   тиімді   атқару   үшін   өзінің   кәсіби   деңгейі   мен
біліктілін арттыру;
4.7.Қызметтік жағдайын асыра пайдалануға, жеке және заңды   тұлғалардың
өтініштерін   қарау   кезінде   бюракратизм   көріністеріне   және   әуре-сараңға
салуға, дөрекілікке жол бермеу;
4.8.Жеке  және   заңды тұлғалардың  құқықтарын,  бостандықтары мен заңды
мүдделерін  сақтау мен қорғауды қамтамасыз ету;
4.9.Қолдау   және   әріптестерінен   құқықтық   және   сыбайлас   жемқорлыққа
қарсы мәдениетті сақтауын талап ету.
5.Өз   құзыреті   шеңберінде   басқарушылық   және   өзге   шешімдерді   даярлау
және қабылдау кезінде:
5.1.Қазақстан Республикасы заңнамаларын сақтау;
5.2.Құпилықты   сақтау   және   қызметтік   және   мемлекеттік   құпияны
қамтамассыз ету;
5.3.Кәсіби (қызметтік) әдептілікті сақтау;
5.4.Өзге   тұлғалар   сыбайлас   жемқорлық   құқық   бұзушылық   жасауға
итермелеген жағдайда бөлім басшысына,  уәкілетті   мемлекеттік органдарға
дереу жазбаша түрде хабарлау;
5.5.Мемлекеттік   және   еңбек   тәртібін   бұлжытпай   сақтау,   берілген
өкілеттіктерді   тиімді   иелену,   өзінің   қызметтік  міндеттерін   адал,   турашыл
және сапалы атқару, жұмыс уақытын ұтымды пайдалану;
5.6.Лауазымдық  міндеттерін   атқару   кезенде  жеке  және   заңды   тұлғаларға
артықшылық көрсетпеу, олардың ықпалынан  тәуелсіз болу;
5.7.Жеке сипаттағы   мәселелерді   шешу   кезінде   мемлекеттік органдардың,
ұйымдардың,  мемлекеттік қызметшілер мен өзге де адамдардың қызметтік
ықпал ету үшін  өзінің  қызметтік жағдайын пайдаланбау;
5.8.Үшінші  тұлғалардың мүддесін  білдіруден  немесе  жақтаудан,  сондай-ақ
олардың атынан  әрекет  жасаудан аулақ болу;
5.9.Басқа   мемлекеттік   органдардың,   ұйымдардың   және   кәсіпкерлік 
субъектілерінің қызметіне  заңсыз араласпау;
5.10.   әріптестеріне   және   басшыларға   белгіленген   өзара   қатынас   тәртібін
бұзатын, олардың бейтарап қызметтік шешім қабылдауына әсер етуі мүмкін
өтініштермен жүгінуден аулақ болу.
6.Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын  даярлау  кезінде:
6.1.Жеке   кәсіпкерлік   субъектілерінің   мүдделеріне   қатысты   нормативтік
құқықтық   актілердің   жобаларын   Қазақстан   Республикасы   Ұлттық
кәсіпкерлер   палатасына   түсіндірме   жазбаны   қоса   тіркеп,   сараптамалық
қорытынды алу үшін міндетті  түрде жолдау,  оның ішінде аталған жобаны
мүдделі мемлекеттік органдармен әрбір келесі келісу кезінде жолдау;
6.2.Жеке   кәсіпкерлік   субъектілерінің   мүдделерін   қозғайтын   нормативтік
құқықтық   актілердің   жобаларын   сараптамалық   кеңесте   қаралға   дейін  
міндетті  түрде   бұқаралық ақпарат  құралдарында,   интернет-ресурстарында
жариялау.
7.Тіршілік әрекеті саласы ерекшелігіне байланысты  туындайтын өзге қарым-
қатынастар кезінде:
7.1.Жеке  және   заңды тұлғалардың  құқықтарын,  бостандықтары мен заңды
мүдделерін   сақтау   мен   қорғауды   қамтамасыз   ету,   олардың   өтініштерін
Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген   тәртіпте және мерзімде
қарау  және оларға қатысты қажетті шаралар қабылдау;
7.2.Қарамағындағы   қызметкерлерге   қатысты   негізсіз   айыптауларға,
дөрекілік,   адами   қасиетін   қорлау,   әдепсіздік   және   орынсыз   мінез-құлық
фактілеріне  жол бермеу;
7.3.Басшылардың   тапсырмаларын   орындау   кезінде   тек   объективті   және
шынайы мәліметтерді ұсыну;
5.5.Мемлекеттік   және   еңбек   тәртібін   бұлжытпай   сақтау,   берілген
өкілеттіктерді   тиімді   иелену,   өзінің   қызметтік  міндеттерін   адал,   турашыл
және сапалы атқару, жұмыс уақытын ұтымды пайдалану;
5.6.Лауазымдық  міндеттерін   атқару   кезенде  жеке  және   заңды   тұлғаларға
артықшылық көрсетпеу, олардың ықпалынан  тәуелсіз болу;
5.7.Жеке сипаттағы   мәселелерді   шешу   кезінде   мемлекеттік органдардың,
ұйымдардың,  мемлекеттік қызметшілер мен өзге де адамдардың қызметтік
ықпал ету үшін  өзінің  қызметтік жағдайын пайдаланбау;
5.8.Үшінші  тұлғалардың мүддесін  білдіруден  немесе  жақтаудан,  сондай-ақ
олардың атынан  әрекет  жасаудан аулақ болу;
5.9.Басқа   мемлекеттік   органдардың,   ұйымдардың   және   кәсіпкерлік 
субъектілерінің қызметіне  заңсыз араласпау;
5.10.   әріптестеріне   және   басшыларға   белгіленген   өзара   қатынас   тәртібін
бұзатын, олардың бейтарап қызметтік шешім қабылдауына әсер етуі мүмкін
өтініштермен жүгінуден аулақ болу.
6.Нормативтік құқықтық актілердің жобаларын  даярлау  кезінде:
6.1.Жеке   кәсіпкерлік   субъектілерінің   мүдделеріне   қатысты   нормативтік
құқықтық   актілердің   жобаларын   Қазақстан   Республикасы   Ұлттық
кәсіпкерлер   палатасына   түсіндірме   жазбаны   қоса   тіркеп,   сараптамалық
қорытынды алу үшін міндетті  түрде жолдау,  оның ішінде аталған жобаны
мүдделі мемлекеттік органдармен әрбір келесі келісу кезінде жолдау;
6.2.Жеке   кәсіпкерлік   субъектілерінің   мүдделерін   қозғайтын   нормативтік
құқықтық   актілердің   жобаларын   сараптамалық   кеңесте   қаралға   дейін  
міндетті  түрде   бұқаралық ақпарат  құралдарында,   интернет-ресурстарында
жариялау.
7.Тіршілік әрекеті саласы ерекшелігіне байланысты  туындайтын өзге қарым-
қатынастар кезінде:
7.1.Жеке  және   заңды тұлғалардың  құқықтарын,  бостандықтары мен заңды
мүдделерін   сақтау   мен   қорғауды   қамтамасыз   ету,   олардың   өтініштерін
Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген   тәртіпте және мерзімде
қарау  және оларға қатысты қажетті шаралар қабылдау;
7.2.Қарамағындағы   қызметкерлерге   қатысты   негізсіз   айыптауларға,
дөрекілік,   адами   қасиетін   қорлау,   әдепсіздік   және   орынсыз   мінез-құлық
фактілеріне  жол бермеу;
7.3.Басшылардың   тапсырмаларын   орындау   кезінде   тек   объективті   және
шынайы мәліметтерді ұсыну;
 
Menu
Қазақстандағы ауа-райы

Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызметтің сапасы жөнінде пікіріңіз?

Жақсы - 98.9%
Қанағаттанарлық - 0.1%
Нашар - 0.2%
Голосование по этому опросу закончилось
11001772
Бүгін
Кеше
Осы аптада
Өткен аптада
Осы айда
Өткен айда
Барлық кезеңде
64153
0
64153
10906573
108022
53773
11001772

Сіздің ІР: 3.221.159.255
Қазір: 2021-01-28 08:27:57
Счетчик joomla
ТУРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС  ЖИНАҚ БАНКІ

ТУРҒЫН ҮЙ ҚҰРЫЛЫС ЖИНАҚ БАНКІ

1404
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya
http://100esim.el.kz/ru
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің ресми интернет-ресурсы
http://www.enpf.kz/kz/elektronnye-servisy/
http://www.expo2017culture.kz/kz
Совет по конкурентноспособности Казахстана

Совет по конкурентноспособности Казахстана

Қазақстан Республикасының  «жасыл экономика»

Қазақстан Республикасының «жасыл экономика»

 СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТ

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ҚЫЗМЕТ

 «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры

«ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры

Қазақстанның ресми туризм порталы

Қазақстанның ресми туризм порталы

Бизнес аумағы

Бизнес аумағы

Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты

Қазақстан Республикасы Президентінің ресми сайты

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі

Қазақстан Республикасының Электрондық үкіметі

Қазақстан Республикасының Электрондық үкіметі

Қазақстан халқы Ассамблеясы

Қазақстан халқы Ассамблеясы

Адалдық алаңы

Адалдық алаңы

Қазақстан Республикасының кәсіподақтар Федерациясы

Қазақстан Республикасының кәсіподақтар Федерациясы

«Еңбекшіқазақ ауданы әкімінің аппараты» ММ
040402 Есік қаласы,
Жамбыл даңғылы, 21 «а»
Тел.: 8(72775) 7- 20 - 01
Факс: 8(72775) 7- 20 - 01
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Сайттың материалдарын пайдалану туралы

Жоғары көтеру